برای استعلام اعتبار پروانه استاندارد:

1ــ استعلام از طریق سایت استاندارد ملی ایران : مراجعه به سایت استاندارد ملی ایران و کلیک روی لینک استعلام کد ده رقمی کالا،سپس کد ده رقمی (6617803888) را وارد و استعلام آن رامشاهده نمایید.

 

2ــ استعلام از طریق پیامک : برای استعلام از طریق پیامک ، کد ده رقمی مندرج در گواهی استاندارد (6617803888) را به سامانه 10001517 ارسال فرمایید تا نتیجه استعلام از سازمان ملی استاندارد  ایران برای شما پیامک گردد .