تیرچه پیش تنیده
تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده bpico با مقطع تی شکل، که بتن آن با استفاده از وایرهای مخصوص تحت تنش فشاری قرار گرفته، امروزه مناسب ترین و بهترین جایگزین برای تیرچه های صنعتی و سنتی موجود در بازار از جمله تیرچه کرومیت، تیرچه خرپایی، تیرچه پاشنه بتنی و سایر سیستمهای سقف میباشد.

مشاهده محصولات