تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده bpico (شرکت بتن پیش فشرده ایران) اولین تولیدکننده تیرچه پیش تنیده تا 12 متر طول در کشور (تاسیس 1348 با مدیریت مهندس اکبر دانشگر)

تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده
تیرچه پیش تنیده
تیرچه پیش تنیده

تیرچه پیش تنیده bpico (شرکت بتن پیش فشرده ایران) در زمینه تولید قطعات بتنی پیش تنیده از جمله تیرچه پیش تنیده فعالیت خود را از سال 1348 آغاز نموده و تا سال 1360 با نام شرکت تولیدی ساختمانی پانل ایر و از آن تاریخ به بعد نام آن به شرکت بتن پیش فشرده ایران 

( بی پی آی کو ) تبدیل گشت و تا به امروز با تولید میلیونها مترمربع قطعات سقفی-دیواری و سایر قطعات مورد مصرف در ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی یکی از کوشاترین واحدها در رشته بتن پیش تنیده بوده است.

این شرکت در این مدت که متجاوز از پنجاه سال می باشد، تجربیات ارزنده ای در زمینه صنعت تولید قطعات بتنی پیش تنیده  به دست آورده است، به طوری که این تولیدات، با محصولات مشابه خود در کشورهای توسعه یافته برابری و رقابت می کنند.