تیرچه پیش تنیده در واقع بخشی از سطح مقطع نوار سقف است که به صورت یک مقطع تی شکل معکوس تولید  میگرددکه بتن آن توسط مفتولهای مخصوص فشرده شده وبهترین جایگزین برای تیرچه های سنتی ازجمله تیرچه خرپایی،فندوله،پاشنه بتنی و حتی کرومیت می باشد .

 

تیرچه پیش تنیده تولید شرکت بتن پیش فشرده ایران از مفتولهای فولادی با حداقل تاب کششی 17500کیلوگرم برسانتیمتر مربع و یا 1770نیوتن برمیلیمتر مربع و با بتن اعلا (حداقل تاب فشاری 460کیلوگرم برسانتیمترمربعَ) تولید میگردد و یک چنین مقاومت بالایی با استفاده از روشهای مخصوص به عمل آوری بتن در کارخانه این شرکت به دست می آید.

 

تیرچه پیش تنیده تولید این شرکت به عرض 11 سانتیمتر و ارتفاع های 15و17 سانتی متر و به طول دلخواه مشتری تولید میگردد . این تیرچه ها در سقف های مرکب و با انواع بلوک سقفی از جمله بلوک فوم ، بلوک سفالی و بتنی و بتن ریزی روی آنها در کارگاه ساختمانی قابل مصرف می باشند.

 

مزایای استفاده از تیرچه پیش تنیده :

ـــ صرفه جویی در هزینه تمام شده سقف نسبت به تیرچه های موجود در بازار تا حداقل 30 درصد

ـــ امکان اجرای سقف تا دهانه 12 متر بدون ستون گذاری

ـــ صرفه جویی در مصرف میلگرد ممان منفی به علت طراحی دو سر مفصل تیرچه پیش تنیده

ـــ صرفه جویی در چوبست اجرایی در کارگاه تا 75 درصد و افزایش سرعت اجرا 

ـــ صرفه جویی در مصرف بتن کارگاهی تا 20 درصد به علت پربودن جان تیرچه پیش تنیده 

ـــ دخالت نداشتن دستدر تولید این نوع تیرچه و به حداقل رسیدن خطای انسانی 

ـــ دارای پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و کد رهگیری ده رقمی